رای به سایت :
72
محبوب
یگان امام حسن مجتبی(ع)
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

گردهمایی مسئولین صالحین گردان های امام علی ع یگان با حضور مسئولینی از معاونت صالحین سپاه تهران
گزارش تصویری/
گردهمایی مسئولین صالحین گردان های امام علی ع یگان با حضور مسئولینی از معاونت صالحین سپاه تهران
    تاریخ› شنبه 09 بهمن 1395 - 00:58

گردهمایی مسئولین صالحین گردان های امام علی ع یگان امنیتی امام حسن مجتبی با حضور فرمانده یگان و مسئولینی از معاونت صالحین سپاه تهران برگزار گردید.

همایش خانوادگی بصیرت افزائی
گزارش تصویری/
همایش خانوادگی بصیرت افزائی
    تاریخ› سه شنبه 30 آذر 1395 - 05:54

همایش خانوادگی بصیرت افزائی با حضور دکتر متین فر عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد.

همایش خانوادگی بصیرت افزائی
همایش خانوادگی بصیرت افزائی
    تاریخ› دوشنبه 29 آذر 1395 - 14:02

همایش خانوادگی بصیرت افزائی با حضور دکتر متین فر عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)، فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه یگان امام حسن (ع) برگزار شد.